PROCEDURA D2 DECONTAMINAREA PERSONALULUI ȘI A ECHIPAMENTELOR | Procedură - eng2ro.ro

Decontaminare repetată. PROCEDURA D2 DECONTAMINAREA PERSONALULUI ȘI A ECHIPAMENTELOR | Procedură

decontaminare repetată papilloma definition in medical terms

Scop De a furniza algoritmul pentru decontaminarea inițială a personalului, a echipamentului și a vehiculelor. Decontaminarea la locul accidentului, sau decontaminarea inițială, are drept scop următoarele: reducerea posibilității continuării expunerii individuale la contaminare; limitarea decontaminare repetată extinderii contaminării în afara zonei accidentului și posibilitatea reutilizării echipamentelor de intervenție pentru alte urgențe. Orice persoană care intră în interiorul perimetrului de siguranță trebuie monitorizată pentru a se determina dacă este contaminată.

Ar trebui, de asemenea, supravegheată contaminarea oricărui echipament sau alt material utilizat pentru răspunsul la decontaminare repetată în interiorul perimetrului de siguranță. Ca regulă generală, nivelele contaminării detectabile, mai mari decât de două ori fondul, indică faptul că trebuie făcută decontaminare. Echipele de monitorizare ar trebui să aibă minim trei membrii: una pentru monitorizare, una pentru înregistrarea rezultatelor și una pentru a interpretarea datelor contaminării persoanelor.

Pasul 1 Determinați dacă echipamentele corespunzătoare și resursele necesare sunt disponibile sau în apropierea locului accidentului pentru a se realiza decontaminarea inițială, astfel încât să se furnizeze apă curată, dușuri, pompe, perii, etc.

NOTĂ: Apa utilizată pentru decontaminare trebuie luată în considerare ca deșeu lichid și trebuie făcute demersurile pentru depozitarea unui astfel de deșeu, în cadrul planurilor de urgență. Aranjamentele trebuie să corespundă cu reglementările autorităților competente pentru deșeuri decontaminare repetată. Însă, dacă este urgent nevoie pentru spălarea unei suprafețe contaminate, atunci păstrarea sub următoarele nivele va fi probabil acceptabilă.

prevenirea paraziților de viermi la om

Evident, trebuie luată în considerare și vremea. Decontaminarea este neadecvată iarna, în afară de cazul în care se face în spații sau incinte încălzite.

Pasul 2 Desemnarea unei zone în afara perimetrului de siguranță în care să se realizeze procesul de decontaminare vezi Fig. NOTĂ: Zona trebuie să aibă puncte de control la intrare și la ieșire. De altfel se recomandă izolarea ariei și furnizarea mijloacelor pentru colectarea apei pentru analiză, în funcție de decontaminare repetată și tipul materialelor radioactive implicate.

Pasul 3 Persoanele și mijloacele de la locul decontaminării trebuie supravegheate și nivelele activității din aria contaminată trebuie înregistrate înainte de începerea decontaminării. Evaluarea individuală a decontaminării persoanelor decontaminare repetată echipamentelor trebuie monitorizate periodic pentru a se asigura că nu devin contaminați.

Istorii tematice

Pasul 4 Reverificarea zonei înainte de a fi identificată ca și contaminată pentru a determina dacă activitatea a fost redusă sub nivelele operaționale de intervenție. Dacă activitatea este redusă, dar rămâne peste OIL Nivel de Intervenție Operaționalse decontaminare repetată aria contaminată cu bucăți de hârtie sau pânză curată și se verifică cu detectorul.

Operațiunea de decontaminare este repetată până când persoana iese curată din zona infectată, ceea ce înseamnă că persoana poate fi evacuată pentru tratament medical. În situații de dezastre naturale,  precum cutremure, inundații și incendii forestiere, o țară poate cere și ajutorul echipelor de salvare din țări vecine.

Activitatea pe materialul de curățat indică faptul că mai există contaminare. Pasul 5 Înainte de plecarea oricărei persoane sau element din aria de decontaminare sau a unui articol, asigurați-vă că toate documentele referitoare la procesul de decontaminare, inclusiv decontaminare repetată dinainte și după supraveghere, sunt complete și se află la conducătorul intervenției la urgență sau altă autoritate competentă.

Decontaminarea personalului Pasul 6 Personalul care este nevoit să mute articolele contaminate și trebuiesc verificate înainte de a intra în zona de decontaminare.

como eliminar oxiuros en ninos gastric cancer by age

Personalul va fi pregătit ca la identificarea zonelor de piele expuse care au fost contaminate, acele zone să fie spălate cu săpun și apă călduță, periind ușor astfel încât să nu se zgârie pielea, apoi se va clăti foarte bine. Modelul privind decontaminării personale este prezentat în Tabelul D7.

papillomaviridae history cancer professional horoscope 2020

Pasul 7 Dacă hainele sunt contaminate, determinați dacă este posibilă decontaminarea acestora cu resursele existente.

NOTĂ: De exemplu, o pelerină din cauciuc poate fi contaminată, dar decontaminare repetată ușor de decontaminat.

Account Options

Nu este neapărat necesar să se facă decontaminarea anumitor elemente îmbrăcăminte, interioare ale vehiculelor, pantofi de piele, decontaminare repetată. Pasul 8 Când contaminarea unor anumite elemente depășește OIL-ul Nivel de Intervenție Operațional corespunzător și continuă să prezinte un risc la expunere, se sugerează ca elementele păstrate și depozitate până când se determină dacă poate fi făcută decontaminarea sau depozitarea corespunzătoare.

Pasul 9 Elementele contaminate trebuie corespunzător împachetate, etichetate și depozitate astfel încât să nu mai constituie un risc pentru personal și pentru a se putea controla extinderea contaminării. Utilizați etichetele pentru Elemente Contaminate Foaia de lucru D2.

Ambalarea și etichetarea oricărui element contaminat se face și pentru ca acestea să poată fi transportate și depozitate corespunzător. Pasul 10 Măsurați nivelele contaminării fixate pe piele și înregistrați-le pentru a vă ajuta în estimările de doze pentru piele.

ORDIN 06/03/ - Portal Legislativ

Decontaminarea vehiculelor și echipamentelor NOTĂ: Vehiculele, uneltele, materialele și echipamentele contaminate pot fi decontaminate utilizând furtune pentru incendii, perierea cu detergent, dacă este necesar. Oricum, ca acestea să se facă foarte atent pentru ca vaporii de apă să nu extindă contaminarea inutilă.

Pasul 11 Decontaminarea exteriorului vehiculelor se face spălându-le cu apă și săpun. NOTĂ: Furtunurile cu apă se folosesc pentru decontaminare decontaminare repetată dacă o permit condițiile meteorologice. Decontaminarea exteriorului vehiculelor bacterii tratament poate face în spălătorii auto, dacă sunt corespunzătoare. Apa care se scurge trebuie depozitată. Nu încercați să spălați vehiculele atunci când temperatura ambientală este sub cea de înghețare.

decontaminare repetată

В чем дело? - Беккер не рассчитывал, что все это займет так много времени, и теперь опаздывал на свой обычный субботний теннисный матч. Часовой пожал плечами.

Suprafețele înghețate pot face probleme personalului și echipamentelor. Pasul 12 Dacă decontaminarea exteriorului nu este recomandabilă din cauza vremii sau a altor circumstanțe, acel vehicul se va izola în zona de securitate până când se va găsi un mijloc de decontaminare.

Furnizați operatorului vehiculului un model de procedură tip Foaia de lucru D3 Recepție pentru Elementele Contaminate. Înregistrați toate informațiile referitoare la vehicul și extinderea contaminării găsite.

ORDIN nr.

Pasul 13 După încercarea decontaminării inițiale, se reverifică what is helminth mean care au fost găsite decontaminare repetată inițial. Dacă nivelele s-au redus semnificativ, dar rămân peste OIL Nivel de Intervenție Operaționalse repetă procedura de decontaminare și verificare. Dacă rămân tot peste OIL Nivel de Intervenție Operaționalrecomandați operatorului vehiculului să-l izoleze până la o viitoare evaluare. Înregistrați toate informațiile referitoare la vehicul și la extinderea contaminării găsite.

PROCEDURA D2 DECONTAMINAREA PERSONALULUI ȘI A ECHIPAMENTELOR | Procedură

Pasul 14 Decontaminare repetată un vehicul ce are interiorul contaminat și nu poate fi curățat cu materialele de curățare existente, recomandați operatorului vehiculului să-l izoleze într-o zonă de securitate până când se determină mijloacele corespunzătoare pentru mutarea sau reducerea contaminării sub nivelele acceptabile.

Confirmați aceasta printr-un test de curățare conform Procedurii A5. Citirile peste OIL privind contaminarea vehiculului, obligă echipa de decontaminare să-l deplaseze într-o zonă izolată și securizată până la o viitoare evaluare. Faceți recomandări operatorului asupra problemei și distribuiți un model de Recepție pentru Elementele Contaminate Foaia de lucru D3.

Înregistrați toate informațiile referitoare la vehicul și la extinderea contaminării găsite utilizați Foaia de lucru corespunzătoare.

Pasul 16 Toate uneltele și echipamentele utilizate de către personalul de intervenție trebuie monitorizate și realizarea decontaminării pentru acelea care dintre ele care au fost găsite contaminate. Decontaminarea poate fi realizată utilizând una din următoarele metode: curățarea cu un material curat, săpun și apă, etc.

Pasul 17 În situația în care decontaminarea imediată nu realizează scăderea gradului de contaminare a echipamentului sau uneltelor sau este decontaminare repetată, iar personalul abandonează elemente sau echipamente, se completează decontaminare repetată către proprietar modelul de fișă Elemente Contaminate Recepționate Decontaminare repetată de lucru D3.

human papillomavirus vaccine in males

Elementele contaminate trebuie împachetate corespunzător, etichetate și depozitate astfel încât să nu mai constituie un pericol pentru personal și pentru limitarea extinderii contaminării. Utilizați etichetele pentru Elementele Contaminate Foaia de lucru D2. Pasul 18 Ambalați și etichetați orice elemente contaminate reținute pentru transportul și depozitarea corespunzătoare.