Institutul National de Sanatate Publica. - Informaţii generale

Perioada de incubație a helminților

Conținutul

  boli helmintice ale tractului digestiv

  Notă 1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a deţinător - orice persoană care are în îngrijire şi control animale, chiar cu titlu temporar şi include şi orice persoană care transportă animale; Înregistrarea mişcărilor de porcine între judeţe.

  Animalele vii importate din ţări terţe se supun regulilor de carantină profilactică timp de 30 de zile; pentru efectuarea carantinei profilactice, proprietarul perioada de incubație a helminților de animale este obligat să deţină locuri special amenajate în acest scop.

  perioada de incubație a helminților

  Deţinătorii de animale sunt obligaţi să notifice direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti intenţia de a introduce animale noi în exploataţie, anterior sosirii animalelor, precum şi posibila dată a introducerii.

  La toate animalele introduse în exploataţie fără documente sanitar - veterinare legale, acţiunile sanitar - veterinare obligatorii prevăzute în prezentele norme metodologice se efectuează pe cheltuiala proprietarului, până la intrarea în legalitate.

  detoxifiere 4 zile cele mai eficiente pastile pentru viermi

  Pentru toate acţiunile sanitar - veterinare prevăzute în Anexa nr. Examenul clinic acceptat şi decontat de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se poate face în baza unei decizii scrise a directorului coordonator, care stabileşte perimetrul, frecvenţa şi documentele necesare pentru decont în următoarele situaţii: a în caz perioada de incubație a helminților suspiciune la animalele din focar suspecte de contaminare; Decizia directorului coordonator este emisă la propunerea fundamentată a structurilor de specialitate din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

  La propunerea direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate dispune, prin ordin al preşedintelui acesteia, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, acţiuni imunoprofilactice de necesitate de urgenţă.

  hiv and bladder infection

  Examenele şi testele de laborator necesare exportului de animale în ţările terţe se va face ţinând cont de condiţiile impuse în certificatele transmise de către administraţiile veterinare ale ţării respective. Supravegherea statusului imun postvaccinal în cazul bolilor pentru care profilaxia este obligatorie, se realizează de către medicii veterinari oficiali; în acest caz, se interzice recoltarea probelor de către medicii veterinari de liberă practică împuternici care au efectuat vaccinarea.

  hpv lazer tedavisi ankara

  Costurile privind realizarea acţiunilor de supraveghere, imunoprofilactice şi de control sunt suportate din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor aprobat pe anul Prin excepţie perioada de incubație a helminților la prevederile pct.