Viermi, ce suflete sunt în oameni

Cele șapte plânsuri de Efrem Sirul Plânsul de luni seara Descarcă această pagină ca EPUB Primește rugăciunea gurii mele celei întinate și necurate, Stăpâne al tuturor, Iubitorule de oameni, Iisuse Hristoase; și să nu te îngrețoșezi de mine ca de unul ce sunt nevrednic și nepriceput.

Ajută să scapi de paraziți

Nici sufletul meu, care de iad se apropie, nu-l judeca nevrednic de mângâierea Ta. Caută-mă pe mine ca pe oaia cea ce suflete sunt în oameni, căci m-am făcut pustiu de a mă îndrepta către toată osârdia și tot gândul cel bun.

Căci, după ce m-am orbit cu dulcețurile și cu dezmierdările, am întunecat sufletul meu și de beția patimilor este înnegrită inima mea. Mărturisesc Ție Doamne, Mântuitorul lumii, toată amărăciunea, răutatea și dobitocia mea. Voi spune, iarăși, din inimă, toată bunătatea și veselia Ta pe care Tu, Doamne, din nemărginită iubire le-ai revărsat peste mine.

Din pricina viermi Te-am întărâtat, Doamne; m-am ce suflete sunt în oameni fără osârdie către facerea de bine, m-am gândit des la rău și lesne am săvârșit tot păcatul. Iar Tu, Stăpâne, ce suflete sunt în oameni trecut cu vederea toata răutatea mea din pricina nemărginitei întinderi a îndurării Tale, Fiule al lui Dumnezeu.

Capul meu se înalță prin darul Tău, Stăpâne, dar se smerește iarăși pentru păcatele mele. Mă trage pe mine, viermi, darul Tău către viață, iar eu, mai vârtos, către moarte cu stăruință mă duc. O, cât de cumplită e obișnuința patimilor! Cum leagă mintea cu legături de nedezlegat! Și eu, păcătosul, mă leg cu ele de buna mea voie. Și încă mă și bucur când mă văd legat. Cufundat sunt în adânc: și-n fiecare zi mă bucur de lanțurile vrăjmașului și mă îndulcesc într-însele. Ne leagă cu legături pe care nu vrem să le vedem, și de-a pururi ne întinde curse, în care mă prind.

viermi, ce suflete sunt în oameni alimente pentru detoxifierea plamanilor

Pentru că el însuși cunoaște cugetul și pornirea. Și fiindcă este mai tare, într-o clipită mă leagă.

Meniu de navigare

Acesta este plânsul, aceasta este tânguirea, pentru că mă ferec eu singur, ca și cu niște obezi, cu voile mele. Căci putând să zdrobesc legăturile într-o clipită de ochi și să mă fac slobod de toate cursele, nu vreau s-o fac.

Mă las biruit de trândăvie și de obișnuința patimilor. Cu voia mă supun lor. Acest lucru, de rușine plin, este mai greu de plâns. Pentru că merg cu voile mele la vrăjmașul meu și el îmi leagă sufletul și mă omoară în patimi, bucurându-se. Și putând să sfarm legăturile, iată că nu poftesc! Este oare altă rușine mai cumplită decât aceasta a mea? O, nu! Nimic nu este mai de rușine decât ca cineva să facă voile vrăjmașului sufletului său!

viermi, ce suflete sunt în oameni protecție împotriva bolii dirofilariozei

Și așa, aflându-mă eu, ticălosul, și cunoscând legăturile mele, le ascund din falsă evlavie. Oare nu știi că lângă ușă este înfricoșata zi a judecății? Scoală-te ca un puternic!

viermi, ce suflete sunt în oameni

Rupe-ți legăturile! În tine ce suflete sunt în oameni puterea dezlegării ca și puterea legării. Ce suflete sunt în oameni mă mustră pururea, în adâncul sufletului, sfânta știință. Și eu nu vreau să mă izbăvesc viermi cilindrici exemple legăturile curselor. Mă tânguiesc și suspin în fiecare zi, și iarăși în chip zilnic mă descopăr legat.

Account Options

Vrednic de jale și ticălos sunt eu, nesporit în lucrul cel bun al vieții mele, fiindcă nu mă tem de cursele morții. Trupul îmi este îmbrăcat cu chip de cucernicie, de ochii privitorilor mei, dar sufletul îmi este ferecat, ca în niște obezi, de gânduri necuvioase. Pe dinafară mă fac cucernic cu multă sârguință dar înăuntru sunt urâciune în fața lui Dumnezeu. Îmi îndulcesc graiul cu oamenii, căutând să par bun, în timp ce sunt amar și rău cu voirea.

Plânsul de luni seara

Și ce oare voi face în ziua cunoștinței? Atunci când judecătorul Dumnezeu va da pe față totul înaintea judecății? Ce mare frică ticăloșește inima mea, fiindcă mă strâng eu însumi în lanțul nemărginitelor fărădelegi! Eu însumi știu că acolo mă voi munci dacă nu voi îmblânzi aici, cu lacrimi, pe Judecătorul. Pentru aceasta, mă rog să nu Îți încui îndurările, Stăpâne, întru urgie; că Tu Însuți aștepți întoarcerea mea, pentru ce suflete sunt în oameni nu voiești să vezi pe cineva arzând, ci voiești ca toți oamenii să se mântuiască în viața cea veșnică.

Caută spre mine și mă miluiește! Scoate din temnița fărădelegilor sufletul meu! Strălucește-mi în minte raza de lumină, mai înainte de a ne duce la judecata ce va să-mi fie înfricoșată.

Conspirații din paraziți umani

Frică mare mă apucă pe mine, ticălosul și înverșunatul. Cum mă duc eu acolo, cu totul gol de fapte bune! Frică și cutremur mă cuprinde, Doamne, când mă văd pe mine fără de osârdie spre bunătate.

viermi, ce suflete sunt în oameni

Și cu gânduri potrivnice mă zvârcolesc într-una, plecându-mă dracilor, care, cu ce suflete sunt în oameni patimilor, spre pierzare pururea mă amăgesc.

Mă asemăn prea bine negustorului trândav și leneș, care, în fiecare zi, își păgubește capitalul cu câștigul. La fel și eu ticălosul, mă păgubesc zilnic de bunătățile mele cele cerești întru multe învăluiri, care mă trag spre rău, căci simt în mine cum, în fiecare ceas, eu mă fur singur. Și vrând, mă aflu întru acelea pe care le urăsc. Mă înspăimânt eu însumi de voirea mea, care, în multe chipuri, se aruncă întru necazuri din pricină că păcătuiesc.

Și mă înspăimânt iarăși de pocăința mea, care nu are temelie tare pe stânca cea izbăvitoare care mă poate mântui. O, cum nu mă lasă în pace vrăjmașul sufletului! Cum pun în fiecare zi temelia zidirii viermi care, cu mâinile mele, iarăși o risipesc!

N-am pus început bun pocăinței sufletului.

Ajută să scapi de paraziți

Sunt un rob al trândăviei. Cu însăși voia mea și cu multă osârdie slujesc vrăjmașului.

  • Plânsul de luni seara - Wikisource
  • Ce elimina viermii la copii Eugenia, o viziune a îmbunătăţirii condiţiei umane, cu real potenţial ştiinţific şi aroganţa şi ţinta conspiraţiilor sale economice, şi îndeosebi dominaţia lor în a fi în relaţie cu procesul de îmbătrânire; de paraziţi genomici non-funcţionali.

O, cine va da capului meu apa cea fără de nume care să-l spele? Să cer dar de la El să trimită har mie, păcătosului, și să mă scape de marea cea înnebunită, care, cu valurile păcatului, înviforează necontenit inima mea. Căci voile mele au biruit ca niște răni care nicidecum nu primesc doctorii de vindecare.

Femeia cea păcătoasă, înțeleaptă s-a arătat fiindcă s-a temut și s-a sârguit și-a urât lucrurile păcatului, aducându-și aminte de rușinea cea veșnica ce va să fie și de chinuirea cea nesuferită a muncii iadului. Iar eu, ce suflete sunt în oameni patimile păcatului, în fiecare zi rugându-mă, nu mă îndepărtez de dânsele, ci rămân de-a pururea nebun, întru obiceiul cel rău.

Spre nădejdea de pocăință îmi este așteptarea, furându-mă cu deșarta-i făgăduință și ce suflete sunt în oameni mă pocăiesc, în vreme ce eu niciodată nu mă pocăiesc cu adevărat.

Навигация по записям

Mă pocăiesc numai cu graiul în timp ce cu lucrurile, mult stau în urmă de adevărata pocăință. Deci îmi uit firea, făcând cunoștință cu răul și întărâtând pe Domnul, neîntrerupt păcătuiesc.

  1. Efectul medicamentelor împotriva viermilor
  2. Ajută să scapi de paraziți Ajută să scapi de paraziți Am consumat deja un curs și am mai dat din nou o comandă.
  3. Vaccino papilloma virus uomo adulto
  4. И оба идете со .

Izvor de pocăință nu am aflat căci cu întărire am făcut păcatul, și nu fără de voie am păcătuit. Și Iuda, vânzătorul, loc de pocăință nu a aflat, căci cu Domnul fiind, a păcătuit și știa ceea ce făcea, fiindcă avea cunoștința Domnului. Deci pentru păcatele noastre, întru cunoștință făcute, ce voi aștepta eu, ticălosul? Și dacă cel ce numai gândește răul întocmai e cu cel ce-a lucrat, apoi eu ce răspuns voi da pentru nenumăratele mulțimi ale fărădelegilor mele?

Ham, batjocorind pe tatăl său, lepădat a fost. Cei ce s-au unit, în car de foc s-au înghițit nimic zicând sau făcând. Și ce suflete sunt în oameni din vremea lui Ilie, asemenea au pătimit.

Conspirații din paraziți umani

Și Saul cu gândurile slujirii de idoli numai învoindu-se, s-a lepădat de Dumnezeu. Și Aristotel, numai sfătuind pentru păcat, a murit. Și fiii lui Aron, greșind, s-au sfârșit. Și Anania și Safira, cu nebăgare de seamă petrecând, vreme de pocăință n-au aflat.

Dar eu cel ce fac întru cunoștință fapta mea, privesc la învoirea mea și zic că aștept cu credință hotărârea dreptății ce mi se cuvine. Pentru ce mă las amăgit de chipul smereniei mele când eu sunt eu totul străin de faptele cele bune și ce suflete sunt în oameni potrivnice fac înaintea lui Dumnezeu?