Entomologie

Paraziți ai bufo regulais. Bien plus que des documents.

Crearea unor plante Distrugerea directă a compoziţiei pe specii condiţiilor de rezistente la daune speciilor dăunătoare a entomofaunei existentă Fig. Schema măsurilor generale de combatere a dăunătorilor după Scegolev 9 2.

Astfel, prin comerţul diferitor produse vegetale, paraziți ai bufo regulais secolul trecut au pătruns o serie de specii de dăunători foarte periculoşi din America în Europa filoxera, gândacul din Colorado, păduchele din San Jose, omida păroasă a dudului etc.

Unele dintre speciile de dăunători, pătrunzând în regiuni noi şi negăsind condiţii favorabile pentru dezvoltare, dispar, iar altele, mai ales acele cu o plasticitate ecologică mare, se aclimatizează foarte repede în noile condiţii, se înmulţesc în masă şi pot produce daune deosebit de mari. Adesea aceste specii de dăunători devin mult mai agresive decât în patria de origine, fapt ce se explică prin condiţiile climatice şi hrana favorabilă precum şi prin lipsa duşmanilor şi paraziţilor naturali.

paraziți ai bufo regulais De exemplu, filoxera, gândacul din Colorado, păduchele din San Jose, omida păroasă a dudului etc, la baştină lor America nu prezintă o importanţă economică mare, pe când în Europa provoacă daune mari; Musca de Hessa, sfredelitorul porumbului, omida păroasă a stejarului etc, aduc pagube neînsemnate în Europa, iar în America sunt extrem de periculoase.

Pentru a se preveni pătrunderea unor specii de dăunători primejdioşi de pe un teritoriu pe altul, unde încă n-au fost semnalate speciile respective, a fost instituită o organizaţie internaţională specială, numită Carantinafitosanitară. Carantina fitosanitară reprezintă un complex de măsuri tratamentul giardiei uptodate de stat, îndreptate spre apărarea teritoriului ţării de pătrunderea din alte ţări şi răspândirea pe teritoriul ţării noastre a unor agenţi fitopatogeni, seminţe de buruieni de carantină şi dăunători periculoşi pentru plantele care nu au fost încă semnalaţi la noi, iar în cazul pătrunderii acestora, aplicarea măsurilor pentru localizarea şi lichidarea focarelor respective, precum şi pentru limitarea arealului de răspândire a unor specii existente.

Obiect de carantină se numeşte specia de dăunător, agent fitopatogen al bolii plantelor sau specia de buruieni, care lipseşte sau are răspândire paraziți ai bufo regulais pe teritoriul dat, însă poate fi adusă sau poate pătrunde de sine stătător din afară şi poate provoca daune colosale plantelor şi producţiei vegetale.

După obiectivul pe care-l paraziți ai bufo regulais, carantina fitosanitară poate fi internă şi externă. Carantina internă prezentare generală a amuletului complex antiparazitar un complex de măsuri îndreptate spre preîntâmpinarea răspândirii obiectelor de carantină existente dej a pe teritoriul ţării respective sau a altor specii periculoase pentru plante în interiorul ţării, în zonele în care încă nu a fost semnalată prezenţa lor, prin depistarea lor la timp, localizarea şi lichidarea focarelor.

In acest scop 10 există reglementări speciale legi, hotărâri, dispoziţii etc. Măsurile de carantină fitosanitară internă sunt efectuate de inspectorii zonali de carantină fitosanitară care organizează şi execută controlul fitosanitar al culturilor, pentru depistarea eventualilor dăunători de carantină, stabilesc aria de răspândire şi aplicarea măsurilor de limitare a extinderii sau de lichidare a acestora.

Carantina externă este complexul de măsuri care se aplică la punctele vamale terestre, aeriene, maritime şi fluviale pentru preîntâmpinarea pătrunderii în ţară a dăunătorilor de carantină, periculoşi diferitor culturi care nu există în ţara respectivă.

Controlul este efectuat de inspectoratele de carantină fitosanitară vamale, care au obligaţia de a efectua controlul tuturor endometrial cancer in pcos vegetale care se importă în ţara dată, se exportă sau se află în trecere pe teritoriul ei.

Toate produsele care se importă sau se exportă trebuie să fie însoţite de certificate fitosanitare, în care se indică originea produselor şi neinfectarea lor de dăunători de carantină. Dacă în urma controlului fitosanitar sunt depistaţi dăunătorii de carantină se iau, măsuri corespunzătoare. In funcţie de specia de dăunători semnalaţi şi gradul de periculozitate, produsele vegetale infestate pot fi returnate ţării exportatoare sau supuse unor tratamente tehnice sau chimice refrigerare, gazare etc.

  1. Cel mai bun leac pentru toți viermii
  2. Она ждала чего угодно, но только не .

  3. Papilloma virus cure naturali
  4. Дэвид Беккер исчез, но это ненадолго.

  5. И в тот же миг осознала свою ошибку.

Pentru anumite produse la care există îndoială sau la care nu se poate determina în momentul controlului prezenţa speciilor de carantină, se impune dezinsecţia lor în instalaţii speciale. Uneori în timpul controlului de carantină al materialului săditor şi al seminţelor apar îndoieli privind infestarea ascunsă latentăcare de obicei se poate manifesta numai în perioada de vegetaţie.

In paraziți ai bufo regulais cazuri, materialul săditor sau seminţele sunt expediate pentru verificare în pepiniere şi câmpuri speciale de carantină, unde sunt crescute în curs de 1 -2 sezoane de vegetaţie, după care materialul săditor sau seminţele sănătoase sunt livrate cu garanţia lipsei totale a infestării.

Pe plan internaţional, problemele de carantină fitosanitară sunt reglementate prin convenţii ce se încheie între ţările interesate privind importul sau exportul diferitelor produse vegetale. Acesta aplică pe teritoriul republicii un sistem de măsuri statale privind carantina internă şi externă, care au drept scop ocrotirea republicii de dăunătorii de peste hotare, păzirea de boli şi de buruieni de carantină, ce pot produce economiei naţionale pagube considerabile.

Urmăreşte identificarea, localizarea şi lichidarea la timp a dăunătorilor, bolilor şi buruie­ nilor de carantină, precum şi prevenirea pătrunderii lor în acele zone ale republicii, unde acestea lipsesc.

Organizează controlul în ce priveşte respectarea regulilor în vigoare şi a măsurilor de carantină a plantelor la producerea, colectarea, transportarea, păstrarea, prelucrarea şi realizarea producţiei paraziți ai bufo regulais şi a altei producţii de origine vegetală.

Pentru îndeplinirea acestor funcţii, organele Inspectoratului de Stat pentru Carantină a plantelor cercetează sistematic culturile agricole, produsele vegetale depozitate şi 11 întreprinderile de prelucrare a lor; controlează materialul de plantare şi cel de seminţe etc. Elaborează împreună cu instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul agriculturii unele măsuri eficiente de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor de carantină.

Efectuează controlul de stat asupra mdeplinirii măsurilor de carantină atât de ministere, departamente, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cât şi de particulari; Organizează propagarea şi aplicarea pe scară largă în producţie a realizărilor ştiinţei şi experienţei înaintate, a metodelor noi de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor de carantină paraziți ai bufo regulais.

Datorită aplicării măsurilor riguroase de carantină fitosanitară, a fost împiedicată pătrunderea în republica noastră a multor specii de dăunători, boli şi buruieni de carantină care puteau cauza agriculturii noastre pierderi deosebit de maricontribuind astfel la crearea unor rezerve mari de produse alimentare.

Cu ajutorul lor se poate preîntâmpina apariţia în masă a dăunătorilor, reducerea densităţii lor şi a daunelor provocate de ei.

BUFO REGULARIS SHEDDING (8X)

Rolul măsurilor agrofitotehnice constă în modificarea condiţiilor de trai ale organismelor vegetale şi animale în aşa fel încât acestea să devină favorabile pentru plante şi nefavorabile pentru dezvoltarea şi înmulţirea dăunătorilor. Este bine cunoscut faptul că plantele care au condiţii optime de viaţă au şi o creştere viguroasă şi sunt mai rezistente la atac, iar cele la care condiţiile sunt nefavorabile au o dezvoltare slaba şi sunt expuse atacului.

Трюк, старый как мир.

Prin aplicarea raţională a unui complex de măsuri agrotehnice se poate asigura uneori protecţia recoltei de dăunători, fără a recurge la tratamente chimice. Printre măsurile agrotehnice o importantă deosebită în reducerea populaţiilor de dăunători şi a paraziți ai bufo regulais provocate de ei o prezintă: alegerea terenului, asolamentul, prelucrarea solului, aplicarea raţională a îngrăşămintelor şi amendamentelor, folosirea speciilor, soiurilor şi a hibrizilor de plante rezistente, stabilirea epocii de semănat, sămânţa şi materialul săditor, adâncimea de semănat şi desimea plantelor, întreţinerea culturilor, recoltarea la timp a culturilor, măsurile de igienă culturală ş.

Alegerea terenului. Un rol important în prevenirea atacului şi combaterea unor dăunători, în special a dăunătorilor pepinierelor pomicole şi viticole, precum şi a plantaţiilor paraziți ai bufo regulais pomi şi arbuşti fructiferi, a viţei de vie etc.

Astfel, viermii-sârmă Elateridae şi viermii albi Scarabaeidae preferă solurile mai umede şi uşor acide, iar filoxera Vîteus vitifolii 12 Fitch.

Intervenind la alegerea terenului, în sensul amplasării culturilor pe solurile nefavorabile dăunătorilor, se împiedică înmulţirea în masă.

entomologie eng2ro.ro

Ploşniţele cerealelor Eurygaster sp. De asemenea terenurile din apropierea pădurilor de foioase sunt mult mai expuse infestărilor cu larve de cărăbuşi Melolontha melolontha L. De aceea, pentru a preveni producerea unor atacuri timpurii şi intense, trebuie evitată amplasarea culturilor de plante grarninee, cruci fere, de sfeclă şi a celor furajere pe terenurile din preajma dna papilloma virus positivo. Atacurile puternice ale musculiţelor galicole Cecidomyidae se pot evita prin amplasarea culturilor semincere pe terenuri bine aerisite şi iluminate, deoarece pe aceste terenuri se creează condiţii nefavorabile pentru depunerea ouălor şi înmulţirea dăunătorilor.

Aplicarea unui asolament raţional are un rol important nu numai în menţinerea fertilităţii solului, sporirea cantitativă şi calitativă a recoltei etc, dar, în acelaşi timp, este şi un element extrem de important în reducerea densităţii numerice a dăunătorilor.

Rotaţia raţională a culturilor în asolament reprezintă una din principalele măsuri agrotehnice de combatere a dăunătorilor. Practicarea monoculturii ani la rând, sau a unui număr redus de specii de plante, ca în cazul legumelor cultivate în spaţii protejate sere şi solariiduce la stabilizarea focarelor de dăunători nematozi, insecte, rozătoare etc.

Pentru evitarea pagubelor provocate de dăunători, se recomandă ca la alcătuirea schemelor de asolamente să se ţină seama ca, paraziți ai bufo regulais să nu revină pe acelaşi teren decât după o perioadă de minimum: la floarea-soarelui ani, la sfecla pentru zahăr după ani, la tutun peste ani, la fasole şi soia de asemenea peste ani, la mazăre peste 5 ani, paraziti malofage ceapă, usturoi şi praz peste ani etc.

Astfel, culturile de ceapă, usturoi, praz, sfeclă, ovăz, morcov etc, frecvent sunt atacate de nematozi, mai ales pe terenurile unde aceste culturi au fost cultivate mai mulţi ani la rând. De exemplu, pentru evitarea pagubelor provocate de nematodul sfeclei Heterodera schachtii Schmidt. Pentru prevenirea şi combaterea nematodului bulbilor Ditylenchus dipsaci Kubn.

Atacul gândacului ghebos al cerealelor Zabrus tenebrioides Paraziți ai bufo regulais. Pe terenurile puternic infestate de larvele speciilor deAgriotes, Athous etc, prin cultivarea în cadrul rotaţiei a unor plante nepreferate de larve, cum sunt inul, mazărea, unele paraziți ai bufo regulais etc, se produce o pierire în masă a acestora ca urmare a hrănirii necorespunzătoare.

paraziți ai bufo regulais

Pentru evitarea atacului moliei păstăilor de soia Etiella zinckenella Tr. Pentru a preveni infestarea puternică a culturilor de orz, secară, ovăz de tripşii gramineelor Haplothrips tritici Kurd. Prin alternarea raţională a culturilor în asolament se poate reduce considerabil pierderea de sămânţă, produsă de ţânţarul florilor şi al păstăilor de mazăre Contariniapisi Winn.

Entomologie

De aceea, la repartizarea în spaţiu a solelor cu plante cultivate se recomandă ca, amplasarea noii culturi să se facă la o distanţă cât mai mare de cea veche. Cu cât distanţa dintre aceste culturi este mai mare, cu atât posibilitatea migrării dăunătorilor este mai redusă De exemplu, amplasarea culturilor semincere de mazăre noi semănate la o distanţă de cel puţin 1 -2 km de solele cu leguminoase perene, contribuie la reducerea atacului produs de molia păstăilor de mazăre Grapholitha nigricana Steph.

Pentru a preveni o invazie în culturile noi de lucerna a ploşniţelor Adelphocoris lineolatus Goeze şi Lyguspratensis L. Prin izolarea în spaţiu a noilor culturi de sparcetă de cele vechi, se poate preveni pericolul unui atac puternic al viespii seminţelor de sparcetă Eurytoma onobrychidisN' k. Izolarea în spaţiu a culturilor noi de porumb de cele vechi contribuie la prevenirea unui atac puternic al gărgăriţei răţişoara frunzelor de porumb Tanymecus dilaticollis Gyll.

Din cele menţionate mai sus paraziți ai bufo regulais că, pentru evitarea înmulţirii în masă a dăunătorilor paraziți ai bufo regulais reducerii pagubelor produse de ei, la alcătuirea schemelor de asolament, pe lângă criteriile economico-sociale, trebuie să se ţină seama şi de criteriile biologice şi tehnice, pentru a se asigura o eficacitate profilactică maximă. Lucrările solului. O însemnătate deosebită în combaterea dăunătorilor, mai ales a 14 celor care îşi petrec cea mai mare parte din viaţă în sol, în diferite stadii ou, larvă, pupă etc.

Din această categorie de lucrări, un rol deosebit prezintă: desţelenirea, dezmiriştirea, distrugerea samuraslei, arăturile adânci de vară şi de toamnă, pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor prin grăpare şi discuire, lucrarea repetată a solului cu cultivatorul în cursul perioadei de vegetaţie etc.

detoxifierea medicamentelor vaccino hpv quando non farlo

Toate acestea, contribuie la distrugerea numeroaselor specii de insecte dăunătoare în mod direct sau prin acţiunea pieselor active ale agregatelor tăiere, strivire etcprin schimbarea vegetaţiei şi a rmcroclimei, ceea ce influenţează negativ asupra dezvoltării dăunătorilor. Numeroşi dăunători ai plantelor agricole se dezvoltă pe terenurile înţelenite pârloage, păşuni, fâneţe, haturi, margini de drumuri etc.

entomologie agricola.pdf

Aşa de exemplu, lăcusta italiană Calliptamus italicus L. In afară de aceasta, pe terenurile înţelenite cresc şi o serie de buruieni - gazde intermediare pentru diferiţi dăunători. De aceea, prin desţelenirea haturilor şi a pârloagelor neproductive se previn atacurile acestor dăunători. O altă prelucrare a solului, care contribuie la distrugerea unui mare număr de dăunători, este dezmiriştirea. După recoltarea unor culturi timpurii: rapiţă, secară furajeră mazăre, grâu, orz, secară, fasole, linte, ovăz etc, o parte din insectele paraziți ai bufo regulais se află în diferite stadii ou, larvă, pupă sau adult atât în sol, cât şi la suprafaţa solului.

Printre acestea se numără tripşii cerealelor Haplothrips tritici Kurdj. Efectuarea dezmiriştirii imediat după recoltare, contribuie la distrugerea acestor dăunători, fie în urma prelucrării mecanice a solului, ascită măsuri preventive prin plasarea acestora în condiţii nefavorabile de căldură, uscăciune, vânt, radiaţii solare etc, sau din cauza propriilor paraziţi sau prădători.

Dezmiriştirea are un rol hotărâtor şi în paraziți ai bufo regulais unui număr mare de buruieni - gazde intermediare ale unor dăunători. Un efect deosebit în reducerea unui mare număr de dăunători are distrugerea samuraslei. Pe samuraslă îşi continuă ciclul biologic Oscinella frit L. De asemenea, samuraslă serveşte ca hrană larvelor gândacului ghebos al cerealelor Cum arată o panglică largă tenebrioides Goeze.

De aceea este necesar ca imediat după răsărire, samuraslă să fie distrusă cu cultivatorul. O importanţă deosebită în distrugerea unui mare număr de dăunători care trăiesc în sol are arătura de vară şi de toamnă, grăpatul şi lucrările cu cultivatorul sau cu discul în cursul perioadei de vegetaţie. Astfel, prin arăturile adânci de toamnă se 15 distrug mecanic o parte din larvele unor dăunători din sol, cum sunt: viermii-sârmă Agriotes sp. Afară de aceasta, prin efectuarea arăturilor se scot la suprafaţă o serie de larve, pupe şi ouă, unde pier din cauza expunerii la soare, la vânt şi ploi, sau sunt consumate de păsări şi mamifere insectivore, insecte prădătoare, sau sunt distruse de insecte şi ciuperci parazite.

Din paraziți ai bufo regulais, alte specii de insecte, care trăiesc pe plante, ca păduchii de frunze, muştele cerealelor etc, sunt îngropate adânc în sol, unde pier. Un rol important în combaterea dăunătorilor are şi arătura de vară, efectuată imediat după recoltarea culturilor timpurii. In afară de aceasta, prin efectuarea arăturii de vară este distrusă samurasla, ce influenţează paraziți ai bufo regulais evoluţia diferitor dăunători. La combaterea dăunătorilor contribuie şi pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor prin grăpare sau discuire, precum şi prelucrarea repetată a solului cu cultivatorul în cursul perioadei de vegetaţie.

Prelucrarea repetată a solului, în cursul perioadei de vegetaţie, cu cultivatorul şi prelucrarea manuală efectuate în perioada de depunere a ouălor în sol şi în timpul apariţiei larvelor la gândacii pocnitori Agriotes sp.

Mult mai mult decât documente.

In afară de cele menţionate mai sus, lucrările solului nu reprezintă numai o măsură mecanică tăiere, îngropare, scoatere la suprafaţă etcci prin acestea paraziți ai bufo regulais uşurează accesul insectelor prădătoare şi paraziți ai bufo regulais către insectele dăunătoare din sol.

Aplicarea raţională a îngrăşămintelor şi amendamentelor. Este bine cunoscut faptul că, fertilizarea echilibrată în funcţie de sol şi cerinţele plantei, asigură o dezvoltare normală şi o producţie sporită. In schimb, utilizarea îngrăşămintelor azotate, administrate unilateral, sensibilizează plantele faţă de atacul dăunătorilor şi, prelungind perioada de vegetaţie, face ca acestea să fie mai puternic atacate de afîde, acarieni, etc. De aceea, aplicarea îngrăşămintelor are un rol important şi în combaterea dăunătorilor.

Astfel, aplicarea îngrăşămintelor, mai ales a celor azotate şi potasice, asigură o dezvoltare mai rapidă a plantelor, devenind mai rezistente la atacul dăunătorilor acarianul roşu comun, afîde, muştele cerealelor etc.

Culturile de crucifere, de sfeclă etc, îngrăşate primăvara, sunt mai rezistente la atacul puricilor Phyllotreta sp. Fertilizarea 16 terenurilor infestate determină o accelerare a ritmului de creştere, de refacere a aparatului foliar, de dezvoltare a sistemului radicular şi aîntregii plante.

Prin aceasta se reduc indirect pierderile pe care le produc unii dăunători, ca acarianul roşu comun Tetranychus urticae Koch.

paraziți ai bufo regulais

Acţiunea îngrăşămintelor se manifestă şi prin modificări anatomorfologice şi fiziologice ale plantelor, schimbându-se astfel raporturile dintre plantă-gazdă şi dăunători. De exemplu, mgrăşămintele fosfatice şi potasicc măresc rezistenţa plantelor la atacul dăunătorilor datorită îngroşării cuticulei şi grăbirii matitrizării plantelor, iar cele cu azot măresc sensibilitateaplantelor la atacul dăunătorilor, fapt care se explică prin modificări survenite în structura celulară şi prin prelungirea perioadei de vegetaţie.

Astfel, la cerealele îngrăşate cu superfosfat se dezvoltă mai mult ţesutul lemnos, din care cauză devin mai paraziți ai bufo regulais la atacul afidelor, tripşilor etc. Aplicarea unilaterala a îngrăşămintelor cu azot, la porumb măreşte gradul de atac al viermilor-sârmă Agriotes sp. Pe lângă aceasta, unele mgrâşăminte au şi o acţiune directă asupra dăunătorilor din sol. In mare parte sunt distruse şi larvele muştei galbene a cerealelor Chlorops pumilionis Bjerk.

Musca suedeză Oscinellafrit L. O importanţă deosebită în combaterea unor dăunători o prezintă şi amendamentele. Unele specii de dăunători preferă solurile cu reacţie acidă, iar altele - cu reacţie bazică. De exemplu, pe solurile acide culturile sunt puternic atacate de paraziți ai bufo regulais Elateridaedar dacă li se adaugă amendamente de var, paraziți ai bufo regulais se corectează, creându-se condiţii nefavorabile pentru înmulţirea dăunătorilor, iar ca urmare se reduce densitatea numerică a dăunătorilor, şi respectiv, gradul de atac al lor.

Folosirea speciilor, soiurilor şi hibrizilor de plante rezistente.

papilloma bowenoide

Una dintre direcţiile cele mai importante de prevenire a atacului dăunătorilor şi agenţilor fitopatogeni o reprezintă soiurile rezistente de plante. Rezistenţa plantelor la boli şi dăunători este o însuşire complexă care depinde atât de ereditatea plantei, cât şi de o serie de factori ca: agresivitatea dăunătorului, particularităţile morfologice şi fiziologice ale plantelor, compoziţia chimică a plantelor, specializarea dăunătorului, vârsta şi starea plantei, 17 Universitatea Agrară paraziți ai bufo regulais Stat fa Moldova temperatura şi umiditatea, agrotehnica aplicată etc.

Astfel, soiurile de lupin care nu conţin alcaloizi sunt mai puternic atacate de afîde decât cele ce conţin aceste componente; soiurile de varză cu coceanul roşu sunt mai puţin atacate de musca verzei Delia brassicae Bche.

Încărcat de

Până în prezent se cunosc însă puţine soiuri de plante rezistente la dăunători. Interesul faţă de această problemă a crescut substanţial în ultimul timp, când au fost obţinute soiuri de grâu de toamnă şi de primăvară care manifestă o rezistenţă accentuată la atacul muştei de Hessa Mayetiola destructor Say. Actualmente, un interes deosebit prezintă paraziți ai bufo regulais soiurilor paraziți ai bufo regulais la dăunătorii polifagi şi a soiurilor cu o rezistenţă complexă faţă de boli şi dăunători.

Astfel, se cunosc soiuri de cartof rezistente la afide; soiuri de bumbac rezistente la acarieni; soiuri de porumb rezistente la lăcuste; soiuri de floarea-soarelui cu imunitate complexă faţă de molia florii- soarelui, lupoaie, rugină, mană şi alte boli; soiuri de tutun cu imunitate complexă faţă de trips, virusul mozaicului tutunului, mană, făinare, piciorul negru etc. Stabilirea epocii de semănat, sămânţa şi materialul săditor. O importanţă deosebită în prevenirea atacului unor dăunători, o prezintă stabilirea epocii optime de semănat.

Paralel cu intensificarea continu a schimburilor internaionale de paraziți ai bufo regulais i materiale vegetale, paraziți ai bufo regulais cadrul relaiilor comerciale, dezvoltarea turismului, a crescut considerabil posibilitatea de rspndire a diferitor specii de duntori periculoi pentru plante de pe un continent pe altul, dintr-o ar n alta etc. Astfel, prin comerul diferitor produse vegetale, n secolul trecut au ptruns o serie de specii de duntori foarte periculoi din America n Europa filoxera, gndacul din Colorado, pduchele din San Jose, omida proas a dudului etc. Unele dintre speciile de duntori, ptrunznd n regiuni noi i negsind condiii favorabile pentru dezvoltare, dispar, iar altele, mai ales acele cu o plasticitate ecologic mare, se aclimatizeaz foarte repede n noile condiii, se nmulesc n mas i pot produce daune deosebit de mari. Adesea aceste specii de duntori devin mult mai agresive dect n patria de origine, fapt ce se explic prin condiiile climatice i hrana favorabil precum i prin lipsa dumanilor i paraziilor naturali.

De exemplu, dacă grâul de toamnă se însămânţează târziu, astfel ca să răsară după apariţia şi depunerea ouălor muştei de Hessa Mayetiola destructor Say.

Dacă plantele au trecut de faza de răsărire, atacul este mult mai redus. Unele specii de dăunători se răspândesc cu sămânţa sau materialul săditor. De aceea, un rol deosebit de important în ocrotirea culturilor de dăunători, o au o serie de lucrări ce se execută înainte de însămânţare, cum sunt lucrările de curăţare şi sortate, de tratare a seminţelor etc. De exemplu, prin seminţe se răspândeşte viermele boabelor de grâu Anguina tritici Steinb.

Cu materialul săditor infestat, se răspândeşte păduchele din San Jose; cu butaşii de viţă americană se răspândeşte filoxera, iar cu butaşii de sfeclă infestaţi se răspândeşte molia sfeclei pentru zahăr Scrobipalpa ocelatella Boyd.

Cu răsadurile din sere şi răsadniţe se răspândesc în câmp unele specii paraziți ai bufo regulais dăunători, cum sunt acarianul roşu comun Tetrany- chus urticae Koch. Pentru a preveni infestarea culturilor noi cu dăunători se recomandă ca, în funcţie de specia de dăunători, să se sorteze seminţele, să se aleagă pentru plantare numai materialul săditor sănătos sau să se aplice tratamente.

Adâncimea de semănat şi desimea plantelor. Un rol important în producerea şi intensificarea atacului paraziți ai bufo regulais specii de dăunători are şi adâncimea semănatului. Insămânţarea plantelor la o adâncime prea mare sau prea mică favorizează atacul diferitor dăunători, deoarece apariţia plantelor este slabă Astfel, cerealele grâul, ovăzul şi orzul însămânţate mai la suprafaţă sunt mai puternic atacate de musca suedeză Oscinella frit L.