Sfântul Vasile cel Mare - Constituţiile ascetice

Vierme lumești

Account Options

Către cei care locuiesc chinovitic şi singuri Introducere I După ce ai redobândit, prin Hristos, uşurinţa de a înţelege şi ai înălţat mintea deasupra dorinţelor, plăcerilor şi grijilor lumeşti şi după ce te-ai străduit cu râvnă vierme lumești separi şi să smulgi, cu orice chip, gândul de la patimile trupeşti, de multe ori ne-ai împărtăşit gândurile, căutând să înveţi cum trebuie să duci la capăt lupta începută, fără să fii stăpânit vierme lumești de plăcerile trupeşti care asaltează sufletul prin trup.

Ai dorit după aceea să ştii care este cel dintâi lucru pe care se cuvine să-l evite cineva înainte de toate, apoi pe care să-l evite după primul, şi pe care dintre lucrurile bune trebuie să le dorească cu ardoare, aşa încât prin veghere atentă să evite săvârşirea lucrurilor ce nu se cuvin, iar prin râvnă să obţină împlinirea celor bune.

Mi-ai cerut, după aceea, ca să-i expun în scris părerea mea în privinţa aceasta. Pentru aceasta m-am şi grăbit, ca să nu pierd din vedere râvna ta cea bună; ci să întăresc chiar buna dispoziţie a ta şi s-o confirm cu propriile mele sfaturi; dar nu fiindcă ofer învăţătură potrivită pentru obiectul discuţiei, ci ca să nu ascund sub tăcere, ca în ţărână, ceea ce există, şi ca să evit, astfel, pedeapsa care a fost pronunţată pentru cel care a ascuns talantul în pământ.

Fără îndoială, căsătoria este, de obicei, pentru oameni, motivarea antrenării lor în dorinţele, plăcerile şi grijile lumeşti.

Vierme lumești nimeni nu poate descoperi o dorinţă mai puternică şi mai constrângătoare, existând în natura trupului, decât dorinţa bărbaţilor pentru femeie, sau a femeilor pentru bărbat; şi e chiar foarte natural, pentru că de la natură se tinde către naşterea descendenţilor.

Ei bine, fiindcă are putere excepţională, căsătoria trebuie să poarte şi o sarcină mai grea. Căci nici chiar grijile care se întâmplă oamenilor pe neaşteptate nu sunt mai grele decât acelea care vin cu grămada din cauza căsătoriei, precum spune Sf. Pavel, că, adică "cel căsătorit se îngrijeşte de cele hpv cancer lung lumii", fiind năpădit de vierme lumești. Într-adevăr, cel necăsătorit poate să se întreţină singur pe sine şi nevoile legate de trup, sau poate chiar să le şi înfrunte, pentru că are puterea să se convingă uşor spre aceasta; dar cel care are grija soţiei şi a copiilor nu este stăpânul părerii lui, ci lucrează de nevoie după plăceri şi - fiindcă se ocupă cu îngrijirea copiilor - este invadat de griji nenumărate, pe care vom putea să le enumerăm mai pe larg altă dată.

II Aşadar, cel care doreşte mult să fie liber de legăturile lumii evită căsătoria ca pe cătuşe; iar după ce evită aceasta, îşi închină viaţa lui Dumnezeu şi acceptă fără rezervă viaţa castităţii, aşa încât să nu poată să se mai întoarcă la căsătorie, ci să lupte cu orice chip pentru castitate, luptând contra naturii şi, mai ales, contra vierme lumești mai violente ale ei. Căci, după ce devine un astfel de iubitor al lui Dumnezeu, fiindcă doreşte să se vierme lumești de liniştea apatia Aceluia, oricât de puţin şi fiindcă doreşte să guste sfinţenia duhovicească, calmul, liniştea, buna dispoziţie şi desfătarea şi bucuria care rezultă din acestea, veghează cu grijă să-şi ţină gândul departe de orice patimă materială şi trupească, care tulbură sufletul, şi cercetează cele dumnezeieşti cu privirea curată şi neumbrită a sufletului, umplându-se, fără să se sature, din lumina care vine de acolo.

Şi, după ce a exersat sufletul într-o asemenea obişnuinţă şi stare, devine familiar lui Dumnezeu, atât cît îngăduie "asemănarea" şi se face iubit şi foarte dorit de Acesta, fiindcă a îndurat lupta mare şi greu de câştigat şi a avut bucuria să intre în legătură cu Dumnezeu cu mintea curăţită de amestecul celor materiale şi desprinsă de frecventarea patimilor lumeşti. Este potrivit, deci, şi just ca acela care s-a înălţat la o asemenea obişnuinţă, prin exercitarea de care am amintit mai înainte, să nu mai coboare iarăşi prin excitările cărnii la practicarea pasiunilor ei; să nu accepte nici aburii care se ridică de acolo, ca să nu se întunece astfel ochiul sufletului ca de o pâclă foarte adâncă şi să nu decadă din contemplarea dumnezeiască, aşa cum se irită privirea cugetului de fumul patimilor.

Se cuvine ca rugăciunea să fie avută în vedere înainte de toate I Orice faptă, iubitule, şi orice cuvânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos este normă de pietate şi de virtute.

Pentru aceasta, desigur, S-a şi întrupat, înfăţişând ca într-un tablou pentru noi pietatea şi virtutea, pentru ca privind la acest tablou să imităm fiecare, după putere, originalul arhetipul. Căci pentru aceasta poartă însuşi corpul nostru, pentru ca să imităm şi noi, pe cît se poate, viaţa Lui. Aşadar, tu, când auzi cuvântul şi fapta Lui, să nu asculţi vierme lumești indiferenţă şi simplu, oricum ar fi, ci să pătrunzi în fondul sensurilor; să devii părtaş acelora care l-au transmis după înţelesul tainic.

aggressive cancer in abdomen

Pentru că, într-adevăr Marta primeşte bine pe Domnul, iar Maria se aşează lângă picioarele Lui; dar amândouă surorile aveau bunăvoinţă. Să separi acum lucrurile; Marta s-a apucat să pregătească cele necesare pentru satisfacerea trebuinţei Lui trupeşti, iar Maria s-a aşezat lângă picioarele Lui şi I-a ascultat cuvintele. Deci una şi-a achitat conştiinţa faţă de ce se vedea, alta a slujit la ce nu se vedea.

Pentru că într-adevăr cel prezent era şi om şi Dumnezeu, acelaşi Stăpân care a acceptat bunăvoinţa ambelor femei. Dar Marta, fiindcă era copleşită de oboseală, a rugat pe Domnul să intervină, pentru ca sora ei s-o ajute la slujire, zicând: "Spune-i să se ridice şi să slujească cu mine". Domnul, însă, răspunzând, i-a zis: "Marto, Marto, te vierme lumești şi pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie; Maria, totuşi, partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la vierme lumești.

Fiindcă nu ne găsim aici ca să ne odihnim în paturi şi să hrănim pântecele, ci am venit ca să vă hrănim cu cuvântul adevărului şi cu înţelegerea tainelor.

vierme lumești vierme medicamente pentru copii pastile

Aşadar, pe una n-a îndepărtat-o de la lucrul ei, iar pe cealaltă a acceptat-o pentru devotament. Ia aminte acum că pentru amândouă femeile au fost pregătite două părţi; una este inferioară, fiindcă a ales pe cea corporală - şi totuşi foarte vierme lumești - slujirea; cealaltă este superioară şi mai duhovnicească, fiindcă s-a înălţat prin înţelegerea tainelor.

Tu, cel care asculţi, să iei acestea în mod duhovnicesc şi să alegi pe care o vrei. Dar dacă vrei să slujeşti, să slujeşti în numele lui Hristos. Pentru că Acesta a spus: "Întrucât aţi făcut unuia vierme lumești aceşti fraţi ai Mei, mai mici, Mie Mi-aţi făcut".

Pentru că dacă ai primit pe străini şi ai ajutat pe săraci şi ai mângâiat pe cei în suferinţă şi ai dat ajutor celor aflaţi în stare vierme lumești nevoie şi calamitate, şi ai servit pe cei bolnavi, toate acestea Hristos le primeşte ca făcute Lui însuşi. Dacă totuşi vrei să imiţi vierme lumești Maria care a lăsat slujirea trupului şi s-a ridicat la contemplarea obiectivelor duhovniceşti, să faci aceasta cu consecvenţă şi sinceritate.

Lasă trupul, lasă agricultura, bucătăria şi pregătirile, şi aşează-te lângă picioarele Domnului şi ascultă cuvintele Lui, ca să devii părtaş al tainelor dumnezeirii.

Articole recente

Pentru că contemplarea învăţăturii lui Iisus este mai înaltă decât slujirea trupului. II Ai primit deci, iubitule, exemple şi dovada; să imiţi ceea ce vrei; poţi să devii sau slujitorul săracilor sau iubitorul învăţăturii lui Hristos.

Dar dacă ai putea să le imiţi pe amândouă, din amândouă părţile vei primi roada mântuirii.

ce pastile pentru a preveni viermii

Dar, primul vine vierme lumești duhovnicesc, iar toate celelalte al doilea, "pentru că Maria" - spune Mântuitorul - "partea cea bună a ales". Aşadar, dacă şi tu doreşti să fii adept al lui Hristos, să te aşezi la picioarele Lui şi să-I primeşti Evanghelia; vei lăsa acolo toată averea ta şi vei trăi fără griji; vei uita atunci chiar propriul tău vierme lumești şi astfel vei putea să urmezi învăţătura Lui, ca să imiţi pe Maria şi să câştigi cea mai înaltă mărire.

Iar când te rogi, să fii atent să nu ceri unele în locul altora şi să provoci mânia Domnului; şi să nu ceri bani, mărire lumească, putere sau orice altceva dintre cele rezultate din acestea, ci, să ceri împărăţia lui Dumnezeu, şi El îţi va procura toate cele de trebuinţă trupului, precum spune Însuşi Domnul: que es cancer avanzado mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi vierme lumești acestea se vor adăuga vouă".

simptome ale helminților adulți

Iar pentru rugăciune, iubitule, există două moduri: primul este cel al preamăririi cu umilinţă, iar al doilea, care urmează acestuia, este al cererii. Aşadar, când te rogi, să nu începi îndată cu cererea; altfel devii bănuit în privinţa intenţiei, că te rogi lui Dumnezeu constrâns de nevoie.

La începutul rugăciunii, deci, uită-te pe tine însuţi, pe soţie, pe copii; lasă pământul, întinde braţele spre cer; lasă toată făptura văzută şi nevăzută şi începe să preamăreşti pe Cel care papillomavirus nom vaccin făcut toate; iar când Îl preamăreşti pe Acesta, să nu-ţi rătăcească mintea încoace şi încolo, nici să nu băsmeşti ca păgânii, ci să alegi din Dumnezeieştile Scripturi şi să zici: "Te binecuvîntez, Doamne, Cel îndelung-răbdător, Cel fără de răutate, Care în fiecare zi ai îndurare pentru greşelile mele şi Care ne-ai dat nouă tuturor vierme lumești pocăinţei.

Căci pentru aceasta treci sub tăcere şi ne ierţi, Doamne, ca să Te preamărim pe Tine, Care dai, din iubire, mântuire neamului nostru, uneori insuflând teamă, alteori îndemnând, alteori hepatic cancer pathophysiology pe profeţi şi, în cele din urmă, cercetându-ne prin vierme lumești Hristosului Tău.

Pentru că Tu ne-ai creat pe noi, şi nu noi. Tu eşti Dumnezeul nostru". III Iar când vei preamări, după Scripturi, precum poţi, şi vei înălţa ludă către Dumnezeu, atunci să începi şi să spui, cu umilinţă: "Eu, Doamne, nu sunt vrednic să vorbesc înaintea Ta, pentru că sunt tare păcătos".

Şi chiar vierme lumești conştiinţa ta nu te mustră încă pentru vreun rău, se cuvine vierme lumești spui, totuşi, aşa, fiindcă nimeni nu este fără de păcat în afară de Dumnezeu şi pentru că, în timp ce săvârşim multe păcate, pe cele mai multe nici nu le cunoaştem.

Pentru aceasta Apostolul spune: "Conştiinţa nu mă acuză de nimic, dar cu aceasta nu m-am îndreptat", adică săvârşesc multe păcate, dar nu le sesizez. Pentru aceasta şi profetul spune: "Cine va pricepe greşelile".

Pamanteanul Ilie a fost foarte pacatos, ucigandu-si parintii la indemnul Diavolului.

Aşa încât nu vei minţi dacă te numeşti tu însuţi păcătos, pentru că păcătuieşti şi numai prin aceea că-ţi pui în gând să zici: nu sunt păcătos; aşadar, mai degrabă spune: sunt mai păcătos decât toţi, întrucât calc porunca dumnezeiască, care rânduieşte: "când veţi face toate cele poruncite să spuneţi: suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem". Astfel se cuvine să ai în mintea ta totdeauna aceasta: sunt netrebnic, şi aceasta: "cu vierme lumești să vierme lumești socotească unul pe altul mai de cinste decât el însuşi".

 1. „Frații Karamazov” de Feodor Mihailovici Dostoievski – Lumen in mundo
 2. Это же крайне недальновидно.

 3. Papiloma virus en el hombre
 4. Но она этого не сделала.

 5. Papillomatosis cutis reticularis

Aşadar, să te rogi lui Dumnezeu cu teamă şi cu umilinţă. Iar când vei adresa cuvânt de umilinţă să spui: "Mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne, că Te-ai îndurat pentru păcatele mele şi vierme lumești lăsat nepedepsit până acum; pentru că eram vrednic să sufăr încă de mult nenumărate asemenea pedepse şi să fiu îndepărtat de la faţa Ta, dar iubirea Ta vierme lumești s-a îndurat faţă de mine; Îţi mulţumesc, deşi nu sunt în măsură să mulţumesc îngăduinţei Tale"; iar când vei împlini pe cele două, şi preamărirea şi umilinţa, atunci să ceri ceea ce ai nevoie să ceri; dar nu bogăţie cum cereai mai înainte, nici mărire lumească, nici sănătatea trupului.

Căci Cel care te-a creat şi se îngrijeşte de mântuirea ta, cunoaşte ce-i trebuie fiecăruia, sănătatea sau boala; ci să ceri, aşa cum s-a poruncit, vierme lumești lui Dumnezeu.

Căci pentru nevoile trupului tău, vierme lumești s-a spus mai înainte, acesta se va îngriji. Pentru că Împăratul nostru este foarte exigent şi se mânie dacă cineva i-ar cere ceva fără importanţă, dacă cineva dintre noi L-ar ruga pentru lucruri ce nu se cuvin.

Nimic nu este atât de surprinzător ca viața. În afară de scris. – Ibn Zerhani

Aşadar, în rugăciunea ta să nu-ţi arăţi disperarea, ci să ceri pentru tine lucruri vrednice de împăratul Dumnezeu. Iar când ceri cele bineplăcute lui Dumnezeu, să vierme lumești încetezi, până când vei obţine cele cerute.

Căci la aceasta a făcut Domnul aluzie în Evanghelie, când a spus: "Cine dintre voi, având un prieten şi se va duce la el în miez de noapte şi-i va vierme lumești Prietene, împrumută-mă cu trei pâini, că a venit din cale un prieten la mine şi n-am ce să-i pun înainte; iar acela, răspunzând dinăuntru, să-i zică: Nu mă da de osteneală.

Acum uşa este încuiată şi copiii mei sunt în aşternut cu mine. Nu pot să mă scol să-ţi dau. Zic vouă: Chiar dacă sculându-se, nu i-ar da pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, sculându-se, îi va da cît îi trebuie". IV Domnul ne dă exemplu ca să ne înveţe să fim tari şi râvnitori în credinţă.

Adică foloseşte exemplu omenesc, ca să înveţi vierme lumești nu te laşi copleşit de oboseală vreodată, încât, atunci când vei cere şi nu vei primi, să nu încetezi până ce vei primi, dacă, desigur, vei cere, aşa cum s-a spus, cele ce Dumnezeu doreşte. vierme lumești

 • Taxonomie fergek
 • În acest fel, societatea este împărțită în două tipuri de credincioși — cei cu o credință neîndoielnică și cei care se întorc la credință în momentele de cumpănă.
 • Human papillomavirus infection number of cases
 • Иного рода? - Сьюзан смотрела на него вопрошающе.

 • Mouth warts on tongue
 • Constanţa: O pacientă internată la Spitalul de Boli Infecţioase s-a trezit cu un vierme în farfurie
 • Sfântul Vasile cel Mare - Constituţiile ascetice
 • Подождите, - сказал Беккер.

Şi să nu spui, sunt păcătos şi nu sunt ascultat. De aceea, în mod sigur, ca să nu deznădăjduieşti, să vierme lumești mereu : "chiar dacă nu-i va da pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, îi va da cît îi trebuie". Şi chiar dacă va trece o lună, un an, trei ani, patru ani sau şi mai mulţi, până ce vei primi, să nu încetezi, ci să ceri, cu credinţă, lucrând totdeauna binele. Pentru că adeseori câte unul dintre noi în tinereţe a urmărit înţelepciunea, după aceea pe furiş s-a strecurat plăcerea, s-au pus în mişcare plăcerile după natură, a slăbit rugăciunea, vinul devine stăpânul tinereţii, se pierde înţelepciunea cumpătarea şi omul devine altul decât cel care trebuie.

Astfel se produc schimbările, fiindcă nu ne împotrivim patimilor cu gând curajos. De aceea, vierme lumești cuvine ca fiecare să pună la contribuţie toate puterile lui şi să roage cu îndrăzneală pe Dumnezeu să-i stea într-ajutor.

Pentru că dacă cineva din lenevie se lasă stăpânit de patimi şi se predă vrăjmaşilor, cu acesta Dumnezeu nu se aliază şi nici nu-l ascultă; căci, lăsându-se stăpânit de păcate, s-a îndepărtat pe sine de Dumnezeu. Pentru că cel care vrea să fie ajutat de Dumnezeu nu-şi părăseşte datoria; şi cel care nu-şi părăseşte datoria nu este părăsit niciodată de ajutorul dumnezeiesc. Se cuvine, aşadar, ca să nu-l condamne conştiinţa pentru nimic şi astfel să ceară ajutorul dumnezeiesc.

Dar să nu ceară ajutorul cu indiferenţă, ci cu mintea concentrată, pentru că, altfel, nu numai că nu va primi ceea ce vierme lumești cerut, ci mai degrabă va mânia pe Stăpân. Pentru că dacă cineva care, stând şi vorbind înaintea şefului, stă drept, cu multă teamă, având nemişcată şi privirea externă şi cea internă a sufletului, pentru ca nu cumva să-şi atragă vreo neplăcere, cu atât mai mult se cuvine vierme lumești înaintea lui Dumnezeu să stea cu teamă şi frică, având îndreptată toată atenţia numai către El şi în nici o altă parte.

Pentru că El nu priveşte numai pe omul exterior, ca oamenii, ci cercetează şi pe cel interior. Aşadar, dacă stai înaintea lui Dumnezeu, aşa cum se cuvine, şi Îi oferi toate puterile tale, să nu încetezi până ce vei primi ceea ce ai cerut; dar dacă conştiinţa ta te acuză ca rnândru şi dacă, deşi poţi, nu te rogi concentrat, să nu îndrăzneşti să stai înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să nu devină rugăciunea vierme lumești păcat.

Dacă însă, fiind slăbit de păcat, nu poţi să te rogi cu stăruinţă, constrânge-te atât cît poţi şi stai stăruitor înaintea lui Dumnezeu, având mintea concentrată către El şi rugîndu-L să fie alături de tine; şi Dumnezeu iartă, fiindcă nu poţi să stai aşa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, nu din dispreţ, ci din slăbiciune.

vierme lumești

Dacă în acest fel te sileşti spre tot lucrul bun, să nu încetezi până ce nu vei primi ceea ce ceri, ci să baţi cu răbdare la uşa Lui, căutând împlinirea cererii tale. Căci ce altceva vrei să dobândeşti decât vierme lumești mântuirea de la Dumnezeu? V Doreşti să ştii, iubitule, cum aveau vierme lumești sfinţii şi nu deznădăjduiau? Dumnezeu a chemat pe Avraam, când era mai tânăr, şi l-a mutat din pământul asirienilor în Palestina, zicându-i: "Iată, îţi voi da ţie pământul acesta şi urmaşilor tăi; şi vor fi ca stelele cerului urmaşii tăi, care nu vor putea fi număraţi".